nuo šiol

nuo šiol
nuo šiõl prv. Nuo šiõl suvažiãvimai vỹks ne kàs treji̇̀, o kàs ketveri̇̀ mẽtai.

.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • nuo — 1 nuõ praep. su gen., dat. ir su prieveiksmiu, nū̃ (ž.), nù, nõ žodžių linksniai su šiuo prielinksniu rodo: I. judėjimo kryptį: 1. tolyn ar artyn iš kurios nors pusės: Atėjo nuõ miško Sb. Atėjo nuo ano galo Tr. Ateit nū̃ tai muitinei latvis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šiol — šiõl adv. (tik su praep. iki, ligi, nuo) K, Š, Rtr, NdŽ, KŽ; L, šiõl’ Rm, LKKVIII89(Skp) 1. čia: Ligi šiõl užbrėžta DŽ. Iki šiol N. 2. dabar: Kurs išlaikė šieną iki šiõl, tas atsargingas J. Ligi šiõl nėsu nė vieno savo vaiko susėjęs Pgg. O… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • karstyklė — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: karstỹklė Kirčiuotė: 2 Rūšis: naujadaras Kalbos dalis: daiktavardis Kilmė: lietuvių Pateikta: 2012 03 24. Atnaujinta: 2014 03 26. Reikšmė ir vartosena Apibrėžtis: įtaisas vaikams arba gyvūnams (paprastai… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • sulčiavirė — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: sulčiãvirė Kirčiuotė: 1 Rūšis: naujadaras Kalbos dalis: daiktavardis Kilmė: lietuvių Pateikta: 2014 05 31. Atnaujinta: 2014 06 02. Reikšmė ir vartosena Apibrėžtis: puodas vaisių, uogų, daržovių sultims ar… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • anglakalbis (būdv.) — anglakalbis, ė (būdv.) Bendroji  informacija Kirčiuotos formos: anglakal̃bis, anglakal̃bė Kirčiuotė: 2 Rūšis: naujadaras Kalbos dalis: būdvardis Rašybos variantai:angliakalbis, ė. Giminiški naujažodžiai: anglakalbis, ė (dktv.)}}; anglintis;… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • skaityklė — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: skaitỹklė Kirčiuotė: 2 Rūšis: naujadaras Kalbos dalis: daiktavardis Kilmė: lietuvių, plg. anglų k. e book reader. Giminiški naujažodžiai: skaitaliena; skaitytuvas. Pateikta: 2011 11 24. Atnaujinta: 2014 03… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • dula — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: dulà Kirčiuotė: 2 Rūšis: naujai skolintos šaknies žodis Kalbos dalis: daiktavardis Rašybos variantai:dūla, doula. Kilmė: anglų, doula « graikų k. doulē „vergė“. Papildoma informacija: pirmoji informaciją… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • pupytė — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: pupýtė Kirčiuotė: 1 Rūšis: naujadaras Kalbos dalis: daiktavardis Kilmė: lietuvių Giminiški naujažodžiai: pupytiškas, a; pupytvežis. Pateikta: 2012 05 02. Atnaujinta: 2014 01 16. Reikšmė ir vartosena… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • vandenslidės — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: vandénslidės Kirčiuotė: 1 Rūšis: naujadaras Kalbos dalis: daiktavardis Kilmė: lietuvių Giminiškas naujažodis: vandenslydis. Pateikta: 2014 07 04. Reikšmė ir vartosena Apibrėžtis: vandens slidės. Vartojimo… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • degustuotojas — degustuotojas, a Bendroji  informacija Kirčiuotos formos: degustúotojas, degustúotoja Kirčiuotė: 1 Rūšis: naujadaras Kalbos dalis: daiktavardis Pateikta: 2014 06 10. Reikšmė ir vartosena Apibrėžtis: specialistas, nustatantis maisto ar gėrimo… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”